Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Varför BIM?

Varför ta fram BIM-objekt?

Om du har en produkt som ofta förekommer i stora projekt så är det mycket troligt att BIM-objekt på era produkter skulle vara av avgörande vikt för att kunna komma in i BIM-planerade projekt. Stora projekt kan vara huvudkontor, skolor, sjukhus, flygplatser, hotell, bostadsområden, med andra ord projekt som tar i anspråk stora volymer av olika produkter.
Genom att ta fram ett BIM-objekt på en produkt så kan planeraren föra in produkten i sitt BIM-planerade projekt. Objektet representerar produkten i form av en anpassningsbar modell men inkluderar även en hel del relevant och viktig information om produkten som krävs för att fungera i ett BIM-sammanhang.
Det ställs en hel del krav på ett effektivt BIM-objekt. Dessa krav beror på vilken typ av produkt som objektet representerar. I vissa fall är objekten extremt avancerade med många anpassningsmöjligheter och i andra fall kan ett objekt representera en hel produktfamilj.

Är det här bara för stora företag?

Den avgörande frågan om man ska ta fram ett BIM-objekt på sin produkt är om produkten efterfrågas i stora projekt. Det spelar ingen roll om man har en eller tusentals produkter som används i stora projekt är man en producent av en produkt som regelbundet används i stora projekt så bör man ha ett BIM-objekt på produkten anpassad för de olika BIM-verktygen.

Vad är ett BIM-verkyg?

Byggnads Informations Modellering är en arbetsmetod och det finns olika verktyg som används för att kunna arbeta inom BIM. De vanligaste verktygen är Revit och ArchiCAD men det finns andra mjukvaror. Det finns också underleverantörs mjukvaror såsom MagiCAD m.fl. som i viss mån kan användas för att planera och skapa arkivdokumentation för BIM.
En målsättning är att alla aktörer och underleverantörer i ett BIM-planerat projekt ska samarbeta genom att samla sina planer i BIM-modellen genom underlag framtagna i samma verktyg. Vilket verktyg man väljer för BIM i ett specifikt projekt avgörs av huvudägaren av projektet. Som tillverkare är det avgörande att man finns till hands med sina produkter i alla de vanligaste verktygen som finns på de marknader man verkar på.

Vad kostar en BIM-strategi?

Kostnaden för att implementera en BIM-strategi beror på volymen produkter och typen av produkter. Varje tillverkare är unik och har sina förutsättningar som måste tas hänsyn till. Att börja sin strategi för BIM behöver inte vara särskilt kostsamt och i princip kan det bli självfinansierat genom att man säljer till ett segment som man inte tidigare kunnat sälja till.
Bimstone har en gedigen erfarenhet av att arbeta med stor bredd av kunder och produkter och den erfarenheten har våra kunder nytta av vid framtagning av sin strategi.

Vad krävs av mig som tillverkare för att påbörja en strategi?

Det är en relativt enkel process från tillverkarens perspektiv. Finns det ett bra grundunderlag i någon form på produkten samt tillgång till korrekt teknisk specifikation så är det den viktigaste delen som vi behöver från tillverkaren.